Nowe wyszukiwanie


BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Cz. 1 i 2


Część pierwsza "Bibliografii województwa mazowieckiego" rejestruje piśmiennictwo w pięciu niezależnych spisach bibliograficznych, obejmjących tereny byłych województw:
ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego.

Część druga, "Bibliografia Warszawy i aglomeracji warszawskiej" jest bibliografią terytorialną, przedmiotową o zasięgu wyznaczonym przez dawne granice województwa warszawskiego, dziś pokrywające się w zasadzie z granicami powiatów:
Warszawa, Warszawa-Zachód, grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, wołomińskim. (WSTĘP)


FORMULARZ ZAPYTANIA:


And Or Not

And Or Not 
WSKAŻ BAZY:
BIBLIOGRAFIA WOJ. MAZOWIECKIEGO 1999-2005 BIBLIOGRAFIA WARSZAWY i AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ 1999-2004
Bibliografia regionu ciechanowskiego Varsaviana
Bibliografia regionu ciechanowskiego 2005 (MARC21) BIBLIOGRAFIA WARSZAWY i AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ 2005->
Bibliografia regionu ostrołęckiego Varsaviana 2005-> WWW
Bibliografia regionu ostrołęckiego 2003-2005 (MARC21)  
Bibliografia regionu płockiego  
Bibliografia regionu płockiego 2005 (MARC21)  
Bibliografia regionu radomskiego  
Bibliografia regionu radomskiego 2004-2005 (MARC21)  
Bibliografia regionu siedleckiego  
Bibliografia regionu siedleckiego 2005 (MARC21)  
BIBLIOGRAFIA WOJ. MAZOWIECKIEGO 2006->  
Bibliografia województwa mazowieckiego 2006- WWW  
 

Bibliografia Mazowsza
Uwagi prosimy kierować do Administratora Fidkara it@koszykowa.pl

FIDKAR Ver. 1.01 ID 7000001
© 2004-2005 Michał Marks
Dystrybucja programu: Federacja FIDES